Ajankohtaista

Toi.minna opiskelijan silmin

26.2.2020
Harjoittelijana toi.minnassa

Aloitin toimintaterapeutin opintoihin sisältyvän 11 opintopisteen laajuisen Evidence Based Practice in Occupational Therapy- harjoittelujakson toi.minnassa tammikuun toisella viikolla toimintaterapeutti Jenni Pukeman ohjauksessa.

Harjoittelussani olen päässyt suunnittelemaan ja toteuttamaan näyttöön perustuvaa toimintaterapiaa osaavien ja ammattitaitoisten toimintaterapeuttien ohjauksessa.Työyhteisö on suhtautunut opiskelijaan avoimesti ja olen ollut positiivisesti yllättynyt saamastani vastaanotosta; harjoittelijaan ei täällä asennoiduta ulkopuolisena, vaan arvostetaan työyhteisöä tukevana voimavarana.Työntekijät ovat mielellään jakaneet omaa osaamistaan ja tietämystään ja olen saanut kattavan perehdytyksen yrityksen toimintaperiaatteisiin ja käytänteisiin.

Toimintaterapeuttien ammattieettisissä ohjeissa painotetaan oman ammattitaidon kehittämisen tärkeyttä. Tämän harjoittelujakson aikana on konkretisoitunut toimintaterapeuttien työn edellyttämä valtava tiedon ja osaamisen määrä, sekä organisointitaitojen merkitys.On ollut kuitenkin ilo huomata, kuinka työntekijät ja esimiestaho tarjoavat toisilleen kollegiaalista tukea ja kuinkatyöyhteisö mahdollistaa systemaattisen tiedon ja osaamisen jakamisen mm. säännöllisin väliajoin toteutuvissa opintopiireissä, joihin olen päässyt osallistumaan harjoitteluni aikana. Hyvien käytänteiden, näyttöön perustuvien menetelmien sekä ajankohtaisen tutkimustiedon yhteinen jakaminen on mielestäni tämän työyhteisön erityinen rikkaus.

Nyt kahden kuukauden mittainen urakka lähenee pian loppuaan ja on aika alkaa tekemään yhteenvetoa tämän harjoittelujakson aikana opituista asioista. Haluan lämpimästi kiittää toi.minnan henkilöstöä antoisasta kokemuksesta ja lämpimästä vastaanotosta! Erityinen kiitos ja kumarrus mahtavan ammattitaitoiselle ohjaajalleni Jennille, joka on kärsivällisesti ja lempeästi tarjonnut mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistani käytännön asiakastyössä. Harjoittelujaksot työelämässä ovat mielestäni toimintaterapeuttiopintojen antoisimpia kokemuksia, joiden ainoa negatiivinen puoli on niiden lyhytkestoisuus. Voisin rinnastaa oman harjoitteluni toi.minnassa uuden elokuvan teaser-trailerin katsomiseen; kokemuson antanut hieman esimakua tulevasta ja jättänyt jälkeensä halun kokea ja nähdä vieläkin enemmän.

Heidi Nyman, toimintaterapeuttiopiskelija TTK17SP