Ajankohtaista

Toi.minnan terapeutit Maikku Tammiston opissa

22.1.2020
Uusi menetelmä terapeutin työkalupakkiin

Koulutuksesta intoa täynnä

Vietin inspiroivan koulutuspäivän Oulun toimipisteessämme juuri ennen Joulun pyhiä. Paikalle meitä oli saapunut kouluttamaan Tampereelta Maikku Tammisto, aiheena Zones of Regulation tai lapsille ilmaistuna ”väriohjelma”. Menetelmää voi soveltaa kaiken ikäisten kanssa, iän mukaan sovellettuna. Periaatteessa tätä voi alkaa käyttämään noin 3-4 vuotiaasta eteenpäin.

Zones of Regulationin lähtökohtia

Menetelmässä korostuu se ajatus, että tunteet ovat tärkeitä eikä niissä ole olemassa positiivinen-negatiivinen jaottelua. Tunteita saa olla ja ne saavat näkyä, mutta oleellista on käyttäytyminen. Zones of Regulation perustuu kognitiivisiin lähestymistapoihin, joissa lähtökohtana on kyky havainnoida omaa toimintaa ja olla tietoinen omista tavoista toimia sekä ajatella. Näin ollen me pystymme ennakoimaan erilaisia tilanteita. Kuten vaikkapa etukäteen miettiä jännittävässä tilanteessa keinoja rauhoittua. Ja sitten käyttää näitä rauhoittumiskeinoja käytännössä. Tunne on tärkeää kohdata eikä missään nimessä sivuuttaa. Vasta kohtaamisen jälkeen aletaan tilannetta purkaa auki – heti ei ole kiire asiaa ratkaisemaan tai kannustamaan. Yhteistyössä tavoitteena on muuttaa ongelmaa ylläpitäviä ajatus- ja toimintamalleja. Nähdä mahdollisesti se, että on olemassa tietynlaisia toistuvia malleja tai ajatuksia, joilla ei välttämättä ole totuuspohjaa.

Tunne- ja vireystilasta

Zones of Regulationmenetelmässä on tärkeää harjoitella läsnäoloa sekä kohtaamista. Toivon lisääminen ja ymmärryksen tuominen tilanteessa, on mahdollisuus muutokseen! Tavoitteena on tunnetilojen ja vireystilan säätely. Onkin muistettava, että perustana on oltava aina riittävä lepo/uni sekä ravitsemus. Itsesäätely ei voi olla kunnossa, mikäli nämä asiat eivät ole. Itsesäätelyssä pitää kyetä käsittelemään aistitietoa, säädellä tunteita ja kyetä oman toiminnan ohjaukseen. Tunteet ja vireystila kulkevat käsi kädessä. Lapsi ei vielä osaa säädellä tunne- tai vireystilaansa vaan tarvitsee aikuisen tähän tueksi. Oppiminen tapahtuu pitkälti mallittamisen kautta, aikuisilta sekä muilta lapsilta. Voidaan myös ajatella prosessin olevan elämänmittainen, sillä monelle aikuisellekin ohjelman osiot tuovat mahdollisuuden kasvuun sekä kehittymiseen.

Väriviuhka apuna tunteiden sanoittamisessa

Zones of Regulationissa opetellaan säätelemään tunne- ja vireystilaa. Käytössä on väriviuhka: sininen, vihreä, keltainen ja punainen. Sinisellä toimitaan hitaasti/verkkaisesti (tunteena esim. väsynyt tai tylsistynyt), vihreällä ollaan valmiita oppimaan (tunteena esim. rauhallinen tai keskittynyt), keltaisella ollaan jo vähän kiihtyneessä tilassa (tunteena esim. tyytymätön tai innostunut) ja punaisella helposti menetetään itsehillintä (tunteena esim. aggressiivinen tai riehakas. Katso tästä hyvä video aiheeseen liittyen:


Zones of Regulation pohjautuu 18 oppituntiin/teemaan. Teemojen kohdalla kannattaa pysähtyä ja niiden äärellä harjoitella pidempään, sillä teemoissa on paljon asiaa.

Ensimmäiset teemat

Alun teemoissa tutustutaan väreihin itseni ulkopuolella sekä itsessäni. Kyseiseen alueeseen kuuluvat mm. tunnesanastoon tutustuminen, kasvojen ilmeiden erottaminen, tunteiden ”tarttumiseen”, tilanteisiin: mikä on odotettua ja mikä ei, tutustuminen itseen eri tunnetiloissa: mitkä asiat kuormittavat ja minkä avulla on helpompaa pärjätä tunteiden kanssa, etsitään arjesta toistuvia kaavoja ja mietitään niihin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Itsesäätelyn keinojen harjoittelua

Tämän jälkeen siirrytään yleisesti käytettyjen strategioiden harjoitteluun sekä tutustumiseen. Näitä ovat keholliset keinot (stressilelut, painotuotteet, hyppiminen, musiikin kuuntelu, keinuminen jne.), rauhoittumisen keinot (kahdeksikkohengitys, kuuden pisteen hengitys, puristelusarja, vetoketjuhengitys jne.) ja ajattelun keinot (iso vs. pieni ongelma, sisäinen valmentaja vs. sisäinen kriitikko, joustoaivot vs. kiviaivot). Keinoina voi hyvin käyttää myös tunnetaideterapian keinoja, joista kirjoitan teille ensi viikolla.

Käytäntöön soveltamista

Viimeisissä teemoissa lähdetään rakentamaan taitoa ja viemään taitoa arjen tasolle. Kerrataan erityisesti keltaista aluetta, koska se edeltää punaiselle eli ns. ääritunteeseen ja hallitsemattomuuteen menemistä. Kokeillaan omaa työkalupakkia: lisätään ja vaihdetaan toimivia keinoja. Tämä on pitkälti yhteistä ongelmanratkaisua ja suunnittelemista. Tietoista harjoittelua kohti parempaa itsesäätelyä: ”pysähdy – mieti – toimi” teemalla. Näin impulsiivisuus vähenee ja suunnitelmallisuus lisääntyy. Tarvitaan runsaasti positiivista vahvistusta, toivon ylläpitämistä sekä saavutusten juhlimista.

Sydämellinen kiitos Maikulle inspiroivasta koulutuksesta ja uuden sekä mielenkiintoisen menetelmän saamisesta omaan menetelmäpakkiin!

Heidi Lindström, toimintaterapeutti toi.minna Oy, heidi.lindstrom@toiminna.com, puh. 050 3266 790