Toiminnasta tukea

Terapian ja yhteistyön toteuttaminen

Terapia-asiakkaat

Suositus toimintaterapiaan saadaan yleensä julkisen terveydenhuollon tai muun hoitavan tahon kautta. Palvelemme kaikenikäisiä asiakkaita: lapsia, nuoria, työikäisiä ja ikääntyneitä, jotka eri syistä tarvitsevat toimintaterapeuttista kuntoutusta. Tyypillisiä kuntoutuksen syitä ovat esim. kehitysviiveet ja häiriöt, aivoverenkierron häiriöt, sairaudet, vammat ja kiputilat sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn häiriöt.

Kun suositus toimintaterapiasta on saatu tai toimintaterapiaa sisältävä kuntoutussuunnitelma on tehty, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse, puh. 050 3535 777 ja tiedustele terapiapaikkatilannettamme.

Yhteistyötahot, kuntoutujien lähiverkosto

Toimintaterapian toteutuksessa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat asiakkaan lisäksi tarvittaessa hänen huoltajat/omaiset, muut läheiset, asumisyksikön henkilöstö, hoitavan tahon työryhmä jne. Lasten ja nuorten terapioissa vanhempien ja muiden läheisten lisäksi päiväkodin henkilöstön, opettajien ja avustajien kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää kuntoutuksen linkittämisessä osaksi kuntoutujan arkea.

Kuntoutuksen suosittajat ja maksajatahot

Kuntoutussuosituksen tai kuntoutussuunnitelman lääkinnälliseen kuntoutukseen tekee asiakkaan hoidosta vastaava julkisen terveydenhuollon kuntoutustyöryhmä ja lääkäri. Kuntoutuksen maksajatahoina voivat toimia Kela, sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, vakuutusyhtiöt tai asiakas voi maksaa kuntoutuksen itse.

toi.minnan sopimuskumppaneita ovat:

  • KELA Pohjoinen vakuutuspiiri / Kelan vaativan lääkinnälisen kuntoutuksen toimintaterapia (paikkakunnilla: Oulu, Ii, Simo, Muhos, Utajärvi, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Kempele, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki, Kalajoki, Siikalatva)
  • KELA Keskinen vakuutuspiiri (paikkakunnilla Loppi, Riihimäki, Janakkala ja Hausjärvi)
  • KELAn Toiminnalliset häiriöt- kuntoutus (Helsinki/HUS toiminnalliset häiriöt poliklinikalta ja Työterveys Helsingiltä ohjautuvat asiakkaat)
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Oulun kaupunki
  • Kuntien sosiaali- ja terveystoimet
  • Vakuutusyhtiöt

Lisätietoja Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja muista etuuksista osoitteesta www.kela.fi sekä puhelimitse kuntoutukseen liittyvistä asioista Kelan palvelunumerosta 020 692 205 .

Lisätietoja Kelan Toiminnalliset häiriöt- kuntoutuksesta osoitteesta https://www.kela.fi/-/kela-kokeilee-ja-kehittaa-to...